Priscilla Anthony (reg) en Geraldine Rhode slaap hier in Canterburystraat, neffens die Service Dining Rooms, waar billike maaltyde bedien word.